Thursday, September 05, 2013

 
 
Posted by Picasa
KADASTERKAART BLARICUM 1832
( tussen 1805 en 1832 is de situatie praktisch gelijk gebleven)


Tuesday, June 11, 2013

 
 
Posted by Picasa
ERFGOOIERSLIJST BLARICUM 1805  B-J

GESCHIEDENIS VAN GOOILAND EN DE ERFGOOIERS

 
 
Posted by Picasa
ERFGOOIERSLIJST BLARICUM 1805   K-R 

 
 
Posted by Picasa
ERFGOOIERSLIJST BLARICUM 1805  R-Z 

Thursday, January 05, 2012

 
Posted by Picasa
Kadasterkaart van Blaricum uit 1832.
De boerderijen zijn i.v.m. ongunstige wind in de lengterichting oost-west gebouwd.

Startpagina:  Geschiedenis van Gooiland en de Erfgooiers  

Saturday, August 07, 2010

 
Posted by Picasa Schaarbrief uit 1804 (eerste bladzijde)

 
Posted by Picasa Schaarbrief uit 1804 (laatste bladzijde)

Sunday, February 20, 2005

 

BLARICUM: ERFGOOIERS 1805 & VOLKSTELLING 1811

1) ERFGOOIERSLIJST 1805 EN DTB
2) ERFGOOIERSLIJST 1805 EN EIGENAREN EN HUURDERS 1770-1806
ERFGOOIERSLIJST 1805 EN DTB BLARICUM

Erfgooierslijst - Trouw dd. - Overlijdens dd - Echtgenote
01 Gijsbert Cornelisz Puik 1797.08.08 Claver, Jannetje Jac
02 Jan C Heerschop .
03 Crijn Splint .
04 Jacob Jansz Heerschop 1801.05.10 Crijne , Teuntje
05 Hendrik Rutte Puik .
06 Johannes Koppen 1791.05.08 Heerschop, gijsje
07 Gijsbert Huisman .
08 Ebbe (Ysakse) Vos 1773.06.26 1810.02.28 Hogenboom, teuntje
09 Lambert Schram .
10 Willem Vos 1803.02.05 Vos, marretje jac
11 Gijsbert Lambertje .
12 Peter H. Heerschop wed.v. .
13 Jan Rutte Hol 1784.12.11 1810.02.12 Arens maria
14 Teunis Jacobsz Koppen 1773.05.06 Rigter, wijmpje Piet.
15 Evert Harmensz Vos 1788.05.12 Veen van, Jaapje H.
16 Peter Rookebrand . Roete, Anna
17 Gijsbert Pet. Koppen 1793.05.12 Sas, Marritje
18 Jan (Mijnze) de Leeuw 1802.10.24 Wit de, Neeltje Tijz
19 Harmen Jacobs Vos 1801.05.10 Crijne, Neeltje
20 Willem Lambert Puik 1788.05.12 Roozendaal, Maria
21 Teunis Harms Krijnen 1794.05.11 Appel, Tijmetje
22 Cornelis Lamb. Puik 1802.11.22 Heerschop , Maria
23 Bort Jacobsz de Jong . Keijer, Jannetje J
24 Hendrik Lamb. Puik 1802.05.16 Bakker, Rijkje
25 Cornelis Wil. de Gooijer 1804.05.11 Puyk, Jannetje Hendriks
26 Tijs de Wit alias Lok .
27 Lambert Jansz Hol 1800.05.11 Heerschop, Fijtje Will.
28 Jacob Teunis Krijnen 1777.05.16 Heerschop, Petertje
29 Jacob Jacobs de Jong 1792.01.15 Geurtsze, Aaltje
30 Gerrit K. Roozendaal 1786.05.07 Jong de, Aleida
31 Jan Will. De Gooijer L 1793.05.04 Majoor, Teuntje
32 Corn. Claasz Heerschop 1773 voor Sayer, Marritje P
33 Gijsbert Lamb. Vos .
34 Jacob M. de Graaf (Kind.v) .
35 Tijmon Lamb. de Zaayer 1805.05.04 Crijnen, Lijsje Jacobs
36 Lambert de Zaayer, wed. v. . 1803.08.10
37 Jan Elbertsz Raven 1804.05.06 Crijnen, Teuntje Jac.
38 Cornelis Lamb. Raven .
39 Willem K. Roozendaal 1791.05.03 Veen van der , Rijkje
40 Elbert Puik .
41 Jan C. de Wit .
42 Lambert Everts Puik 1787.05.05 1807.10.17 Splinter Mietje j 67
43 Gerretje Verwer .
44 Cornelis W. Verwer .
45 Jacob Bortje de Jong 1789.08.23 Bakker, Marritje J
46 Evert van der Veen 1792.05.13 Heerschop, Marie J
47 Gijsbert Ebbe Koppen 1801.11.22 Terwijden, Klaasje R
48 Hendrik Raven 1779.05.02 Rigter, Petertje
49 Willem (Rutten) Lamphen 1775.10.27 Vos, Fransje Lamb.
50 Peter Jacobsz Heerschop 1786.09.02 Vos, Aleida Lambertt
51 Jacob Heerschop Wed. v. .
52 Meeuwis Harm. De Graaf 1779.05.08 Leeuw de, Botje Hend.
53 Jan Harmensz de Jong 1783 voor Pol van der, Botje
54 Hendrik Jansz Bakker 1792.04.22 Raven, Marretje Hend.
55 Rut P. Koppen 1791.05.08 Jong de, Gijsje Jac.
56 Hendrik Wil. de Zaayer 1802.05.08 Heerschop, Gijsje Jac
57 Gijsbert Dirksz Koppen 1778.06.27 Heerschop, Aleida Kl
58 Tijmon Elbers Raven 1783.05.19 Jong de, Marritje Ja
59 Elbert Tijmonsz Raven . 1809.12.19 90
60 Harmen Elbertsz Raven 1791.11.06 Pol van der, Mietje Gerrits
61 Cornelis Hendriksz Puik 1795.05.10 Heerschop, Marritje J
62 Aron Duurkant (Kind v.) .
63 Jacob Roozendaal 1793.10.27 1808.12.08 Vogel, Aaltje Jansz 59
64 Meeuwis L. Raven .
65 Rut Jansz Hol 1786.05.07 Rokebrand, Elbertje
66 Gijsbert Harm. Vos 1786.05.07 Jong de, Gijsberta Jac.
67 Willem Schram . 1807.02.05 84
68 Jan Hend. Van der Veen 1789.05.02 Raven, Gerritje Lamb.
69 Klaas Corn. Heerschop 1799.07.21 Aardsze, Annetje
70 Meeuwis H. Krijnen 1798.04.29 Bouters, Heyntje
71 Hendrik Lub. Bakker 1791.05.29 Prijkel, Lammertje Cor
72 Jacob Vos, wed. v. . 1795.06.24
73 Gerrit Corssen 1783 voor Geuvers, Marritje
74 Jacob Jansz Verwer 1782.05.11 Raave, Jannije Lamberts
75 Klaas Rutte Lamphen 1785.05.08 Gooijer de, Hendrikje Will.
76 Willem de Gooijer . Bakker, Barbara
77 Klaas E. Bortje .
78 Jacob Lamb. Puik . Majoor, Bijtje
79 Hendrik Huisman .
80 Izak Vos 1804.10.28 Jong de, Jaapje Bortz
81 Jacob Evers Puik 1791.06.19 Boere, Jannetje
82 Rijkje Hol .
83 Evert Lubb. Bakker .
84 Lambert Rookebrand .
85 Tijmon Will. de Zaayer .
86 Teunis Rijkje ter Weiden . Raven, Marritje Meeuwis
87 Lambert J. Bakker .
88 Pieter Jansz Bakker .
89 Lubbert Piet. Vos .
90 Corn. Gijsb. Puik , wed. v. . 1805.04.25
91 Pieter Gijsb. Puik, wed. v. 1778.05.01 Raven, Grietje Harmz
92 Gijsbert W. de Waart .
93 L. T. Puik, wed. v. .
-------------------------------------------------------------------------------
ERFGOOIERSLIJST 1805 EN EIGENAREN EN HUURDERS 1770 - 1806
Naam voornaam Trouw dd Overleden - Erfgooierslijst
[ 1805 nr.] -
(Verp.)
Bakker Hendrik Jansz 1792.04.22 .. [54] ( 82)Bakker Jan Hendriksz
Bakker Hendrik Lubbertz 1791.05.29 1768 .. ( 71) .. 1
Bakker Evert Lubbertsz .. [83]Bakker Jan Elbertsz - 90/40
Bakker Jan 26
Bakker Pieter Jansz [88] (40)Bakker Jan E. [57]Bakker Peter E. [13]
Bakker Lambert J. [87]
Boeren Jan Willemsz xx 1790.04.24 .. [ --] ( 39)Boeren Willempje [--] ( 32)Bortsen Hendrik
Bortsen Jan
Bortje Klaas E. [77] .. ( --)
Bortsz K. v. E. Jan [--] .. ( 44)
Bots Gerrit [--] .. ( 20)
Brouwer Gijs [ --] .. ( 13)Brouwer Gerritje wed. v. Jan Vos
Corssen Gerrit .. [73] .. ( --)
Duurkant Anthonie [--] .. ( 61) [ van oorsprong geen erfgooier]Duurkant Kind v. Aron .. [62] .. ( 61) [van oorsprong geen erfgooier]Duurkant Hilletje .. [61]
Duurkant Mijntje .. [62]Ebben Gijsbert .. [--] ( 71)Ebben Wed. Jan.. [ --] ( 47)Evertsz Wed. Harmensz .. [ --] .. ( 20)Evertsz Hendrik .. [ --] .. ( 60)
Evertsz Steffen .. [--] ( 27)Evertsz Lambert -- 78
Evertsz Wed. Tijmen -- 36/37
Gerritsz Wed. Claas .. [ --] (02)Geun Wed. Aalt.. [ --] .. ( 29)Gooijer de Cornelis Willemsz 1804.05.11 .. [ 25] .. ( --)
Gooijer de Jan Willemsz 1793.05.04 .. [ 31] ( --)
Gooijer de Willem Willens [76].. ( --)
Gooijer de Willem Jansz 1789.11.20 [ --] (02)Gooijer de Willem .. [ 76] .. ( --)
Graaf de, Jacob Meeuwisz, k v 1780.09.08.. [ 34] .. (55)Graaf de, Meeuwis Harmensz 1779.05.08 .. [52] .. (86)Graaf de, Meeuwis .. [ --] .. ( 55)Graaf de, Meeuwis Harmensz, wed.v .. [--] .. ( 56)Graaf de, Harmen .. [--] .. ( 56)Graaf de, M - kinderen van .. [ 34] .. ( --)
Harmensz M wed. van .. [ --] .. ( 56)Heerschop Pieter 1794.07.28 .. [ --] .. ( 75)Heerschop Pieter, Wed. van .. [ 12] .. ( 75)
Heerschop Jan C. [ 02] .. ( --)
Heerschop Jacob Jansz 1801.05.10.. [ 04].. ( 09 )
Heerschop Peter Harmensz, wed. v. 1794.07.28 .. [12] .. ( --)
Heerschop Cornelis Claasz .. [ 32] .. ( 22)Heerschop Peter Jacobsz 1786.09.02 .. [ 50].. ( 56)Heerschop Jacob, wed. v. .. [51] ( 69)
Heerschop Klaas Cornelisz 1799.07.21.. [69].. ( 59)Heerschop Claas 1791.01. 25 [ --] .. ( 59)Heerschop Willem Harmensz 1775.09.26 .. [ --] .. ( 75)Hol Jan Rutte 1784.12.11 1810.02.12... [13] .. ( --)
Hol Lambert Jansz 1800.05.11 … [27] .. (95)Hol Rijkje .. [82]Hol Jacobs .. [21]
Hol Pieter .. [19]Hol Hendrik Jansz .. [ 64]
Hol Lambert Jansz … [64 ?]
Hol Rijk Jansz .. [ 82] .. (30)
Hol Rut Jansz 1786.05.07 .. [65].. (07)Hooyer Bart [ 05] .. ( 56)
Hooyer Coenraad .. [22]Hooyer Jan Govertsz .. [20]Huisman Hendrik (de Heer) .. [ 79].. (17)Huijsman Elbert
Huysman Gijsbert [07] .. ( --)
Huysman Pieter [--] .. ( 23/24)Huysman Elbert , kind v. .. [17]Jong de, Bort Jacobs .. [23] .. ( --)
Jong de, Jacob Jacobsz de oude 1792.01.15 / 1798.12.31.. [ 29] .. (26)Jong de, Jacob Bortsz 1789.08.23 .. [45] .. (48)Jong de, Jan (Harmensz) .. [53] .. (77)
Jong de, Pieter Jacobs [-- ] .. (45)Jong de, Jan Bortsz 1801.12.07.. [--] .. (87)
Koppen Johannes D 1791.05.08.. [06] .. (83)Koppen Gijsbert Pet .. [17] .. ( --)
Koppen Gijsbert Ebbe .. [47] .. ( --)
Koppen Rut Pietersz .. [55] .. ( --)
Koppen Gijsbert Dirksz .. [ 57] .. ( --)
Koppen Teunis .. [14] .. ( --)
Koppen Jacob
Coppen Rut Gijsbertsz
Krijnen Harmen Teunisz
Krijnen Teunis Harmensz .. [21] .. ( --)
Krijnen Jacobs .. [28] .. ( --)
Krijnen Meeuwis Harmensz .. [ 70] .. ( --)
Krijnen Meeuwis
Krijnen Rut
Lamphen Klaas Rutten .. [ 75] .. ( --)
Lamphen Willem .. [49] .. ( --)
Leeuw de, Jan .. [18] .. ( --)
Loogen Lambert
Loogen Coenraad
Makker Elbert
Majoor Cornelis
Puyk Cornelis Lambertsz .. [ 22] .. ( --)
Puyk Hendrik Lambertsz .. [ 24] .. ( --)
Puyk Willem Willemsz
Puyk Gijsbert Cornelis .. [01] .. ( --)
Puyk Hendrik Rutte .. [05] .. ( --)
Puyk Willem Lambertsz .. [ --] .. ( 93)Puyk Elbert .. [40] .. ( --)
Puyk Lambert Evertsz .. [42] .. ( --)
Puyk Cornelis Hendriks .. [61] .. ( --)
Puyk Jacob Lambertsz .. [78] .. ( --)
Puyk Jacob E. .. [ 81] .. ( --)
Puyk Corn. Gijsbertsz , Wed .. [90] .. ( --)
Puyk Pieter Gijsbertsz , Wed. .. [ 91] .. ( --)
Puyk Lamb. Teunisz , Wed. .. [93] .. ( --)
Puyk Teunis -- --
Puyk Hendrik Cornelis
Puyk Claas
Puyk Evert
Puyk Jan, Wed.
Puyk Harmen, Wed.

Raven Lambert
Raven Jan Elbertsz .. [ 37] .. ( --) (zijn zn. = Harmen Jansz Raven
Raven Cornelis Lambertsz .. [38] .. ( --)
Raven Harmen Jansz {huisnr. 10 in 1817, 1819}
Raven Hendrik .. [48] .. ( --)
Raven Elbert Tymonsz .. [59] .. ( --)
Raven Harmen Elbertsz .. [60] .. ( --)
Raven Meeuwis Lambertsz .. [64] .. ( --)
Raven Meeuwis (Jacobs)
Raven Tymon (Elbertsz) .. [58] .. (--)

Rigter Gerrit Willemsz [geen]Rigter Pieter [geen]Rigter Claas [geen]Rigter H wed. v. [geen]
Rigter Jan [geen]Rigter Gerrit [geen]Rigter P Gerritsz [geen]Rigter Willem [geen]Rigter Rijk [geen]Rigter Gerrit Jansz [geen]Roelen Harmen, wed.
Roozendaal Jacobs .. [63] .. ( --)
Roozendaal Gerrit Klaasz .. [ 30] .. ( --)
Roozendaal Willem Klaasz .. [ 39] .. ( --)
Rokebrand Lambert .. [84] .. ( --)
Rokebrand Peter .. [16] .. ( --)
Schram Arie
Schram Lambert .. [09] .. ( --)
Schram Willem .. [67] .. ( --)
Splint Crijn .. [03] .. ( --)

Verwer Willem
Verwer Gerretje
Verwer Cornelis Willens .. [ 44] .. ( --)
Verwer Corn. Willemsz K. v.
Verwer Willem Cornelis K. v.
Verwer Willem Cornelis
Verwer Jacobs .. [74] .. ( --)
Verwer Gerrit Jansz .. [ 43] .. ( --) {1812: huisnr. 80}
Verwer Willem Jansz
Verwer Jan
Verwer Willem Roelen
Timmer Gerrit
Timmer Hendrik
Timmer Hendrik, Wed.
Veen van der Evert .. [ 46] .. ( --)
Veen van der Jan Hendriks .. [68] .. ( --)
Vos Ysaak .. [80] .. ( --)
Vos Ebbe … [08] .. ( --) / dezelfde als Elbert Vos ? - overl. 1814 - {huisnr. 81]
Vos Willem … [ 10] .. ( --)
Vos Evert Harmensz .. [15] .. ( --)
Vos Harmen Jacobs .. [19] .. ( --)
Vos Gijsbert Lambertsz .. [33] .. ( --)
Vos Gijsbert Harmensz .. [66] .. ( --)
Vos Jacob (Hendriksz) Wed. .. [72] .. ( --)
Vos Lubbert Piet .. [ 89] .. ( --)
Vos Pieter Hendriksz
Vos Lamb. Gijsbertsz, Erv.

Waart Gijsbert W. .. [ 92] .. ( --)
Waart Willem Gijsbertsz, wed.

Wit de, Jan C. .. [41] .. ( --)
Wit de, Tijs (alias Lok) .. [ 26] .. ( --)
Weijden ter Teunis Rijksz .. [86] .. ( --)
Weijden ter Meeuw
Zaaijer de. Tymon Lambertsz .. [35] .. ( --)
Zaaijer de, Lambert, Wed.
Zaaijer de, Hendrik Willens .. [56] .. ( --)
Zaaijer de, Tymon Willens .. [85] .. ( --)
Zaaijer de, Willem
Zaaijer de, Hendrik
Zaaijer de, Pieter Tymonsz
-----------------------------------------------------------------------------------
Toelichting:

Tijdens het staatsbewind van Het Bataafs Gemenebest (1801-1806) vonden regelingen plaats op het gebied van de Marken. Waarschijnlijk zijn daarom in 1805 lijsten gemaakt van de Erfgooiers. Op 23 januari 1811 werden de Erfgooiers bijeen geroepen in de Grote Kerk van Naarden. Dat gebeurde naar aanleiding van een wet van 16 april 1809 (aangenomen 10-05-1810) die tot doel had de verdeling van het gemeenschappelijk grondbezit. De Erfgooiers hebben in de Grote Kerk tegen de verdeling gestemd.
________________________________________
Losse aantekeningen:
- 67 Willem Schram (protestant) trouwdatum moet te vinden zijn in Huizen
- Patroniemen zijn zeker na 1811 vervangen door achternamen. Enkele voorbeelden:
Evertsz , Harmensz
- De Blaricumse familie Rigter is pas op 26-01-1933 door het bestuur van 'Stad en Lande' erkend als erfgooiersfamilie. De naam Rigter komt in Blaricum noch voor op de lijst van 1805, noch op de schaarlijst van 1841.
- Marretje Rigter X Jan Jansen overl. 1818 op huisnr. 50.
- Jacob Puyk overl. in 1815 op huisnr. 87
- Neeltje Willemdr Verwer (dochter van Willem Cornelisz Verver) overl in 1812 - huisnr. 80
- Gerrit Janse Verwer woont in 1812 - huisnr. 80
- Elbert Vos overl. 1814 - huisnr. 81 ( Elbert = zn. van Ysaak Vos en Jaapje Bortse de Jong.
_____________________
BLARICUM
Erfgooierslijst 1805 [nr 00]
Verpondingen ( 00)
Huisnummers (waarschijnlijk vanaf 1806 ) { nr. 00}
( blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com : bijgewerkt op 20-02-2005)
De volkstelling Blaricum 1811 is niet bewaard gebleven.
Poging tot (voorlopige) reconstructie volkstelling Blaricum 1811.
__________________________________Ik ben op zoek naar de eerste huisnummers van Blaricum.
F.J.J. de Gooijer
S.v.p. stuur een e-mail: gooijerfjj @ hotmail.com

HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS 

Verzamelsite Gooise geschiedenis: http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/

Voor afbeeldingen, zie: http://gooiland.vijftigplusser.nl/
Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?